Vraag binnen twee minuten uw offertes aan

Waar wilt u offertes voor ontvangen?
(meerdere keuzes mogelijk)

AsbestinventarisatieAsbestverwijderingDakvervangingZonnestroominstallatie

Vergelijk bedrijven zoals:

Waarom Asbest & Zon?

Bespaar geld
40
Uw tijdsinvestering in minuten
2
Ontvang meerdere offertes, afhankelijk van uw vraag
4

Het is onze missie om dé informatiebron te zijn bij de vervanging van asbestdaken, al niet in combinatie met zonnepanelen, en hét startpunt voor een optimale investering daarin. We zijn van mening dat de informatie hierover versnipperd wordt aangeboden. Geen wonder dus dat ondernemers en particulieren vaak een onvolledig en eenzijdig beeld hebben over de mogelijkheden, de producten, de aanbieders, de te behalen voordelen en verdiensten. Wij zien in de praktijk dat door gebrek aan informatie en know-how er vaak geen optimale investeringsbesluiten worden genomen.

Asbest & Zon:
-> Is vindplaats voor alle relevante en actuele informatie in verband met een agrarische dakvervanging
-> Geeft onafhankelijk investeringsadvies
-> Verzorgt projectformaliteiten (subsidie-aanvragen, fiscale meldingen, BTW-teruggaaf zonnepanelen

Asbest & Zon werkt met zorgvuldig geselecteerde partners die deze website mede mogelijk maken.

“Met advies en regelwerk van Asbest & Zon konden we een extra binnensanering van asbest in onze gebouwen vermijden en kregen we 2 subsidies op de asbestverwijdering . Dat heeft bijgedragen aan de haalbaarheid van onze plannen voor een nieuwe schuur met zonnepanelen. Ook over de projectuitvoering door Ark & Reau zijn we zeer tevreden’

Familie van Eeghen uit Mirns

“Ik ben tevreden met een nieuw geïsoleerd dak, inclusief oversteeknok / lichtstraat en een zonnestroominstallatie. Voor die laatste is eerst een schaduwanalyse gemaakt. Asbest & Zon heeft voor mij naar tevredenheid subsidies aangevraagd en de melding verzorgd van mijn energie- en milieu-investeringen”

Fam. Hijlkema uit Grou

OOK wij hebben in samenwerking met Asbest & Zon het asbest van het dak van onze boerderij laten halen en nieuwe asbestvrije platen laten plaatsen door Ark & Reau. Tevens zijn er zonnepanelen geplaatst door ASN Installaties. Alles is perfect en naar afspraak verlopen!
Dit was het tweede bedrijf dat bij ons op het erf was met een klus ! Hadden we het maar geweten !

Fam. Heeringa uit Holwerd

Wij hebben in samenwerking met Asbest & Zon het asbest van het dak van onze boerderij laten halen en nieuwe asbestvrije platen laten plaatsen door Ark & Reau. Tevens zijn er zonnepanelen geplaatst op de ligboxenstal door Awizon. Alles is perfect en naar afspraak verlopen!

Fam. Akkerman uit St.Jacobiparochie

Wij hebben in samenwerking met Asbest & Zon het asbest op onze ligboxenstal gesaneerd en een nieuw dak gekregen met zonnepanelen. We hebben geen spijt van deze keuze. Alles ging erg vlot en is in goed overleg met ons gegaan. We zijn zeer tevreden.

Fam. Hettinga uit Steggerda

Het dak van de jongveestal is gesaneerd. Alles is gegaan volgens afspraak: 27 mei asbest eraf en 28 mei dak dicht met nieuwe golfplaten. Ook de zonnepanelen zijn naar tevredenheid geplaatst. Kortom: Asbest & Zon is ook geschikt voor de hobby-boer.

Fam. Brouwer uit Elsloo

We hebben van drie gebouwen het dak laten vervangen en zonnepanelen geplaatst. Er is prima werk geleverd. We zijn met het resultaat en met de dienstverlening zeer tevreden. Wilt u het project bekijken, dan staan we daar voor open. Neemt u daarvoor contact op met Asbest & Zon.

Fam. Van der Velde uit Nijega

We hebben heel prettig samengewerkt met iedereen die een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding en de uitvoering van ons project. Over het resultaat krijgen we complimenten.

Fam. Hijlkema uit Friens

Blogs

Verschillende deskundigen delen hun kennis en visie verband houdend met de vervanging van asbestdaken. U kunt daarop reageren of vragen stellen.
Zoek op trefwoord of lees de blogs

Asbestsaneren en de praktijk

Asbestsaneren en de praktijk ‘De winkel blijft open tijdens de verbouwing’. Die uitdrukking is ook van toepassing bij een asbestsanering […]

Zonnepanelen monteren.

Zonnepanelen monteren: Zonnepanelen op een ‘gewoon’ agrarisch dak van vezelcement golfplaat, zijn niet in contact met de dakbeplating. De dragers […]

Monitoring zonnestroomsysteem

Monitoring zonnestroomsysteem: Zeker bij de grotere zonnestroominstallaties (zakelijke investeringen) krijgt u standaard monitoring-faciliteiten bijgeleverd. Die stellen u in staat om […]

lees onze (gast) blogs over investeren, asbest en veiligheid, dakvervanging en zonnestroomsystemen.

Werk in uitvoering

Informatie van de overheid